فارسي

English

 
 

 

 
 
 
 

مهندسين و توليد كنندگان محترم

 

طراحي قالب ، مواد ، توليد قطعات لاستيك ، پلاستيك و مقاطع اكسترودري خود را به ما بسپاريد .

 
 

قابليتهاي ساخت

 

مقاطع سيليكوني

قطعات پلاستيك / پلاستيك فلز

قطعات لاستيك / لاستيك فلز

كامپاند

قالب

 

بقا بسپار جلب رضايت مشتريان را يكي از مهمترين اصول سرلوحه خود قرار داده و تلاش ميكند در راستاي افزايش ميزان فروش ساليانه و توان سود دهي و نقدينگي مناسب با استفاده از روشهاي طراحي ، كنترل كيفيت و بهره گيري از نظام مديريت كيفيت مبتني بر استاندارد ISO 9001:2008 و ايجاد بهبود مستمر و آموزش همگاني در سطوح كلي سازمان اقدام نمايد .

 

اين واحد با نام قالبسازي و ابزارسازي بقا در سال 1369 با 5 نفر پرسنل در فضايي با مساحت 60 متر مربع با تعداد كمي دستگاه ماشين و ابزار در شرق تهران فعاليت خود را در زمينه ساخت قالبهاي لاستيك آغاز نمود ، در سال 78 با توجه به درخواستهاي مكرر مشتريان واحد توليدي در حدود 1000 متر مربع ، با 50 نفر پرسنل و 20 دستگاه انواع ماشين آلات توليدي راه اندازي و فعاليت خود را تحت عنوان شركت بقا بسپار ادامه داد .

بقا بسپار ,شركت بقا بسپار ,گروه صنعتي بقا ,گروه صنعتي بقا بسپار ,توليد واشر ,توليدكننده واشر ,توليدي كننده واشر ,توليد قطعات سيليكوني ,توليدي قطعات سيليكوني ,اورينگ سيليكوني ,توليد اورينگ ,توليدكننده اورينگ ,توليدي اورينگ ,توليد ديافراگم ,توليدكننده ديافراگم ,توليدي ديافراگم ,توليد قطعات پلاستيكي ,توليدي قطعات پلاستيكي ,توليدكننده قطعات پلاستيكي ,توليد قطعات لاستيكي و پلاستيكي ,توليدي قطعات لاستيكي و پلاستيكي ,توليدكننده قطعات لاستيكي و پلاستيكي ,مقاطع سيليكوني ,توليد مقاطع سيليكوني ,توليدكننده مقاطع سيليكوني ,توليدي مقاطع سيليكوني ,توليد گسكت ,توليدكننده گسكت ,توليدي گسكت ,گردگير ,توليدي گردگير ,توليدكننده گردگير ,كامپاند ,توليدي كامپاند ,توليدكننده كامپاند ,واشر ,توليدي واشر ,توليدكننده واشر ,مجتبي اژدري ,بهزاد نيكخواه ,
			فرزانه داودآبادي ,بهزاد يزداندوست ,پليت ,توليدي پليت ,توليدكننده پليت ,درپوش ,توليدي درپوش ,توليدكننده درپوش ,پكينگ ,توليدي پكينگ ,توليدكننده پكينگ ,ديافراگم ,توليدي ديافراگم ,توليدكننده ديافراگم ,قطعات وايتوني ,توليدي قطعات وايتوني ,توليدكننده قطعات وايتوني ,گردگير ,توليدي گردگير ,توليدكننده گردگير ,اورينگ وايتوني ,توليدي اورينگ وايتوني ,توليدكننده اورينگ وايتوني ,اورينگ سيليكوني ,توليدي اورينگ سيليكوني ,توليدكننده اورينگ سيليكوني ,قطعات سيليكوني ,توليدي قطعات سيليكوني ,توليدكننده قطعات سيليكوني ,مقاطع اكسترودر ,توليدي مقاطع اكسترودر ,توليدكننده مقاطع اكسترودر ,قطعات لاستيك و پلاستيك ,توليدي قطعات لاستيك و پلاستيك ,توليدكننده قطعات لاستيك و پلاستيك ,كامپاند ,توليدي كامپاند ,توليدكننده كامپاند ,big-co ,www.big-co.com ,rubber product ,rubber producer , plastic product 
			,plastic producer ,Viton Product ,viton producer ,Viton ,BaghaBaspar ,Bagha Basar,big-co,Extruder Product ,Extruder Producer ,oring ,washer ,paking ,Gasket ,uring ,plate ,Diaphragm ,www.big-co.com ,www.big-co.ir ,www.big-co.co ,www.big-co.biz ,Silicone Sections ,Compound ,Compound Produce ,Compound Producer ,Mold ,Mold Create ,قطعات لاستيكي ,توليدي قطعات لاستيكي ,توليدكننده قطعات لاستيكي ,قطعات پلاستيكي ,توليدي قطعات پلاستيكي ,توليدكننده قطعات پلاستيكي
 

www.big-co.com

شركت بقا بسپار (سهامي خاص)

www.big-co.ir

تهران - تهرانپارس - خيابان جشنواره - خيابان هليسايي (درختي) - كوچه قاسمي - پلاك 10

www.big-co.co

تلفن : 2177356162 98+

www.big-co.biz

فاكس : 2177349048 98+

نقشه سايت

پست الكترونيكي : info@big-co.com